Tasarım Hedefleri ve Değerleri-2

i.Tasarlanacak ‘Yapı’, çevresine uyumlu olmalı, mevcut trafik durumu dikkate alınmalı,  ulaşım yönü ve güvenlik seçenekleri değerlendirilmeli,

ii. Üzerinde anlaşılmış planlama/satın alma süreci öngörülmeli,

iii.Estetik olarak çevresine Saygılı, Uyumlu ve Yenilikçi bir anlam algılanmalı,

iv.Son Kullanıcının sağlığını ve yaşam kalitesini arttırıcı Mekansal  kurgulama değerlendirilmeli;

v. İnsan sağlığına ve sürekli yaşam ortamına uygun malzeme seçimlerinin yapılmasına özen gösterilmeli. (sera gazı salınımı yapmayan malzeme kullanımı, yüksek verimli parçacık tutucu filtre kullanılmalı, vb)

vi.On the aim to reduce the energy need and harvest from the Sun, an on-grid Solar Power System along with all infrastructure requirements should be provisioned, Binanın elektrik yükünün azaltılması amacıyla bir ‘On-Grid’ GES sistemi kurulmalı, bu amaçla gerekli altyapı oda ve sayaç kontrol sistemleri hazırlanmalı

vii.The facades should contain the the systems that appropritize the natural ventilation and climatization, East-South-West facades should provide highest best solutions for shading, solar light must be used at the highest efficiency; Cepheler Doğal iklimlendirme esaslarına en uygun ve verimli sistemleri barındırması, Doğu, Güney ve Batı yönüne bakan cepheler için uygun gölgelendirme/cephe çözümlerinin değerlendirilmesi, Gün ışığının en yüksek verimle kullanılması;

viii.Unlimited Access for wheel/push-chairs should be observed at highest levels; therefore appropriate ramps should be provided from the road level to the far end-user location, seperate wash-rooms should be equipped with supportive elements, seamles flooring and appropriate dimensions, and Engelli erişiminin en üst seviyede değerlendirilmesi; bu bağlamda yol kotundan son kullanıcı alanına kadar engelsiz dolaşım bir gereklilik olmalı, banyo / WC tasarımında engelli erişimine uygun vitrifiye yerleşimi, giriş ve geçişlerde eşiklerin en aza indirgenmesi,

ix.Recycling / Re-use of material stations are neccessary for supportive infrastructure, locations and areas should be identified, Geri Dönüşüm / Kazanım konusunda destekleyici altyapı kurulumu dikkate alınmalı, tasarımda konum ve detayları belirtilmeli

x.Highest efficiency of energy and durability should be provided for all fixtures and fittings Su ve enerji tasarruflu vitrifiye ve aydınlatma elemanlarının seçimine özen gösterilmesi,

xi.Sensorized fittings instead of touch buttons should be considered for public areas, Ortak alanlarda dokunmak gerektiren ekipmanların sensörlü seçenekleriyle düzenlenmesi,

xii.Material supply chain should consider best durable material from closest area, nearby similar industry to a maximum nation wide path, , closest- procurement chain, Malzeme belirlenmesi sürecinde dayanıklı olmasının yanı sıra , ‘en yakın     yerel     yöresel      ulusal’ tedarik sıralaması öngörülmeli,

xiii.The building should contain the provisions for safety and environmental equipment at in a hoarded area, İt should also be used for small awareness trainings Güvenlik konusunda çevre etkileri ve depolanacak ekipmana uygun güvenli bir alan yapılmalı, farkındalık eğitim ve seminerde kullanılmalı,

xiv.A seamless tightings should be provided from the ground to the roof level that are best calculated for the exteriors, ecologycalmaterial selection should be considered ,  Temelden, Çatı üzeri dahil dış cephe izolasyonu ve yalıtımı için en uygun detayların birlikte çözümü; ekolojik malzemelerin değerlendirilmesi; uygulanmasının detaylı tanımlanması,

xv.The best possibe scenarios for below-ground works and sub-trade options should be presented after the actual ground investigations,   Zemin etüdünü sonrasında en uygun zemin ıslahı ve temel sistemlerinin değerlendirilmesi

xvi.The presentation standards must comply with TMMOB as a minimum however, it should be convertable to a Green Building presentaion along with its criteria, Proje içerik ve sunumlarının, en az TMMOB Hizmet standartlarında sunulacağının göz önünde bulundurularak, Yeşil Bina kriterleri için ayrı değerlendirilip ‘Örnek Proje’ sunumuna çevrilebilmesi,

xvii.Eqipment planning must allow unlimited access for maintenance /replacement/cleaning at all levels, Yapının gerektirdiği ekipman yerleşimi, bakım/değişim/temizlik için her zaman erişilebilirliği sağlayacak şekilde planlanmalı,

xviii.Rain-water harvesting and re-use options must be considered, Yağmur suyu toplama ve kullanım seçeneklerinin değerlendirilmeli,

xix.Condensation water should also be collected and re-used where neccessary, Yoğuşma sularının toplanması ve gerekli yerlerde kullanılması,

DİĞER BLOG YAZILARIMIZ